Sykehuset har ikke traumemottak eller fødeavdeling. Har operasjonssal og foretar enkelte operasjoner. Kan sammenlignes med et større helsesenter. Longyearbyen sykehus har som overordnet målsetting å yte tilfredsstillende helsetjeneste til den norske befolkningen på Svalbard og alle som ferdes på og rundt øygruppen og de tilstøtende havområdene i Barentshavet.

Longyearbyen sykehus

Utstyr for bruk ved reningsaksjoner og ulykker

Store Norske
Store Norske er verdens nordligste gruveselskap. Store Norske ble grunnlagt i 1916 og driver i dag to kullgruver på Svalbard: Svea Nord, 60 kilometer sør for Longyearbyen, og Gruve 7 i Adventdalen utenfor Longyearbyen. Med sine 330 ansatte er Store Norske den største hjørnesteinsbedriften på Svalbard.

Deler av anlegget utenfor gruve 7 i Adventdalen

Sysselmannen på Svalbard
Sysselmannen har mange og varierte oppgaver. Hovedoppgavene er knyttet til politi- og miljøvernarbeid.