torsdag 14. april 2011

Emnet HMS i Arktis, kaldt klima


Barentshavet er en krevende arbeidsplass hvor personell utsettes for store påkjenninger med ekstrem kulde og konstant mørke. Mangelfull infrastruktur og store avstander gjør enhver industriell aktivitet i det maritime Arktis risikofylt. Selskaper som opererer under slike forhold må derfor ta særlige hensyn til den menneskelige faktor og ha konkret kjenskap til aktuelle faremomenter.

Dette er først og fremst et praktisk emne hvor det inngår et 3-dagers sikkerhetskurs i regi av Universitetet på Svalbard (UNIS). Samlingen finner sted i Longyearbyen, Svalbard.

Sentrale tema i emnet:
•Isbjørnfare med skyting, skuter, teori om sjøis, sjøis, ekskursjon (se på brefronter og sjøis), ferdsel på sjøis, case knyttet til risikovurderinger, seminar om feltledelse, avsluttende prøve.
•Ulykker, redningsoperasjoner, hypotermi.
•HMS-erfaringer i offshoresektoren

Websidene til UNIS har en del interessant informasjon om temaene i emnet HMS i Arktis, kaldt klima:
Svalbard guide training
UNIS HSE: Goals, structure and main documents