Studiet Maritim Arktisk kompetanse, Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø tilbyr studiet Maritim Arktisk Kompetanse som er en videreutdanning for personell som er tilknyttet den maritime virksomhet. Dette er et samlingsbasert deltidsstudium som tar for seg de unike utfordringer man står overfor ved maritime aktiviteter i det sårbare og hardføre Arktis. Maritim Arktisk Kompetanse er et studium som kombinerer teoretisk kunnskap med praktisk trening i arktiske farvann.

Mangelfull infrastruktur gir store utfordringer knyttet til beredskap, sikkerhet og logistikk. Å arbeide i Arktiske strøk stiller personell overfor klimatiske påkjenninger. Det er også spesielle juridiske og politiske forhold knyttet til forvaltningen av norområdene.

Navigasjon oppunder polen, seiling i islagte farvann og overisingsproblematikk er andre hensyn man må ha kjennskap til. Vi får bl.a. innblikk i prosjektering og design av isgående fartøy.

Studiet favner bredt; MAK består av seks frittsående emner og hver av disse utgjør 10 sp. Man kan ta enkeltemner eller man kan følge hele studiet som til sammen utgjør en årsenhet. Studiet kombinerer teori med praktisk erfaring. For å gi deltakerne en kompetanse som er nyttig og direkte anvendbar i sine maritime stillinger, legger vi stor vekt på å kombinere teori og praksis i MAK-studiet.

Det hentes inn en rekke forelesere fra universiteter, høgskoler og andre institusjoner som er spesialister innenfor sitt fagfelt. Dette suppleres med operativt personell fra industri og næringsliv som deler av sine erfaringer.

Les mer