søndag 3. april 2011

Forberedelser til feltarbeid og snøscooterkjøring


Gjennomgang av nødhjelpskofferten som brukes ved feltarbeid og scotterkjøring i regi av UNIS.

Utprøving av vanntett drakt for bl.a. bruk i forbindelse med håndtering av snøscootere på is med mye vann 

Øvelse i håndtering av ekspedisjoner og ulykker i dårlig vær
Demonstrasjon av montering av nødprimus og oppsett av snublebluss mot isbjørn